Kjell Leander

Ett företag i Dalarna som bl.a. arbetar med vattenekologi och vattenprovtagning. Företaget ägs och drivs av Kjell Leander.

 

Vattenundersökningar

Med erfarenhet av vattenekologiska undersökningar sen 1985 är Kjell Leander mycket kompetent inom området.

Kjell Leander kan till exempel erbjuda fullständig vattenekologisk bedömning av vattenprov, biotopvård eller konsultering och projektledning vid restaurering av sjöar och rinnande vatten.

Kjell erbjuder även MKB (miljökonsekvensbeskrivning).

Exempel på MKB: Ladda ner wordfilen MKB fornby långbrygga.doc

Din förening kan få en skräddarsydd kurs i vattenekologi. Kontakta Kjell Leander för mer info.

 

Flodpärlmusselupplockning

Kjell Leander

Telefon: 070-636 17 01
E-mail: kjell@kleander.com

 

 

maila webmaster